Lifeline systemen

Active Constructions bouwt volgens de geldende Europese veiligheidsnormen (EN 15576-01 en 02). In ieder klimpark of klimbos moet een veiligheidssysteem aanwezig zijn. Dit kan een net zijn dat onder de hindernissen hangt, of een lifeline system. Een lifeline bestaat uit een staalkabel die door het hele parcours loopt. De deelnemer zit tijdens het klimmen vast aan deze lijn. 

Er zijn verschillende categorieën lifeline systemen die in parken zijn te gebruiken. Hoe hoger de categorie, hoe lager de kans op (menselijk) falen is. Er wordt onderscheid gemaakt in systemen waar de deelnemer zich zelf kan losmaken van de lifeline (self-belay) en systemen waar dit niet kan (continuous belay).

Self-belay & smart-belay-systemen (veiligheidsklasse A t/m D):

Edelrid Smart Belay                   
Clic-It                           
Bornack SSB               
ISC Smart Snap Belay

Continuous belay systemen (veiligheidsklasse E):

Speedrunner                  
Saferoller                
Vert Voltige Innovation                
Roperoller                           
Koala            

Welk systeem het beste is hangt helemaal af van uw voorkeuren en mogelijkheden. Zo heeft de keuze in een veiligheidssysteem ook gevolgen voor de noodzakelijke supervisie in uw park. Wij helpen u graag met een inventarisatie van de mogelijkheden en kunnen u een advies geven dat overeenkomt met uw wensen en budget.

Terug