Onderhoud & papertrail

De veiligheid van uw park of klimactiviteit heeft de hoogste prioriteit. Dit geldt niet alleen tijdens de bouw, maar gedurende de gehele levensduur van uw park. Volgens de Europese veiligheidsnormen moet elk park jaarlijks worden gekeurd en gecertificeerd. Hiervoor is zo nu en dan onderhoud nodig. Zeker als uw park door veel bezoekers wordt gebruikt. 

Niet iedereen houdt rekening met jaarlijks terugkerende onderhoudskosten, en zeker niet iedereen is er blij mee. Daarom willen wij proberen u zoveel mogelijk inzicht te geven in de jaarlijkse verwachte onderhoudskosten van uw park, en samen met u proberen om deze kosten zo laag mogelijk te houden. 

Voor het onderhoudscontract maken wij gebruik van het digitale portaal Papertrail. Hiermee wordt u geholpen om uitvoerende taken niet te vergeten en eenvoudig inspecties te kunnen registreren. Hiervoor is een App beschikbaar die ook offline te gebruiken is. In Papertrail staat een schat aan informatie en kunt u eenvoudig afstemmen met een van onze gespecialiseerde medewerkers. Om de kosten laag te houden, helpt Papertrail met het plannen en uitvoeren van eenvoudige taken die u zelf uit kunt voeren. Indien u dit liever laat uitvoeren is dit ook zo geregeld binnen Papertrail.Active Constructions gebruikt hoogwaardige, duurzame materialen en technieken in de bouw van onze producten. Wij geven een jaar lang garantie op onze producten, en bieden daarna een onderhoudscontract aan om het veilige gebruik te kunnen waarborgen. Het doel van het onderhoudscontract is om de jaarlijkse kosten te minimaliseren en de levensduur van de producten zo lang mogelijk te houden.

Het onderhoudscontract bevat ook een 24-uurs service, waardoor u bent verzekerd van tijdige hulp bij eventuele technische calamiteiten en zo weinig mogelijk oponthoud in uw exploitatie.

Terug